Dnes je
Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace (dále jen "škola") zpracovává veškeré osobní údaje v rozsahu požadovaným školským zákonem. Pro účely školní matriky slouží školní on-line systém Škola Online. 

Poskytnutím svých osobních údajů obsažených v profesním životopisu je dán souhlas s jejich zpracováním a uchováním v databázi školy k účelu nabídky volných pracovních pozic. S osobními materiály je nakládáno v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. Poskytnutí osobních informací je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním je možné kdykoliv odvolat.

Pracovníci, zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků školy souhlasí se zveřejněním své fotografie či jména (nikdy obojí společně) ve Výroční zprávě školy a dalších prezentačních materiálech školy.

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle Zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě, dále dle Vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

 

1. Název
Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení
Krajský úřad Karlovarského kraje (od 1. ledna 2002), Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06
3. Organizační struktura
 • ředitel školy: Mgr. Vlastimír Sunek
 • zástupkyně ředitele školy: Ing. Jana Düringerová
 • ekonomka školy: Romana Dvořáková
4. Kontakty
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa: Hlavní 114/29, Dalovice, 362 63
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Hlavní 114/29, Dalovice, 362 63
 • 4.3 Úřední hodinypo-čt: 7:00-15:30, pá: 7:00-15:00
 • 4.4 Telefonní čísla: sekretariát +420 353 224 830, +420 736 514 091
 • 4.5 Adresa internetových stránekwww.logistickaskola.cz
 • 4.6 Adresa podatelny: Hlavní 114/29, Dalovice, 362 63
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny: info@logistickaskola.cz
 • 4.8 Datová schránka: 95yg2vj
 • další kontakty na webu
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 21836341/0100 (Komerční banka, a. s.)
6. IČO
00574384 (DIČ: CZ00574384)
7. Plátce daně z přidané hodnoty
 Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
Rozpočet na rok 2024
9. Žádosti o informace
Žádosti o informace mohou být podávány buď ústně nebo písemně. Ústní podání se uskutečňují v sekretariátu školy osobně nebo telefonicky na uvedené telefonní číslo. Písemná podání můžete doručit osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky, a to e-mailem či datovou schránkou.
10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádostí a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Mgr. Vlastimír Sunek, ředitel školy (e-mail: sunek@logistickaskola.cz, tel.: +420 739 322 449).

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy. V případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací statutární zástupkyně ředitele. Tazatel obdrží odpověď/vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle Zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Na ústní dotazy osobní nebo telefonické dotazy bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Pro písemná podání lze využít formuláře umístěné na webu školy, případně lze podání formulovat volně. Veškerá podání je možné doručit osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky, a to e-mailem či datovou schránkou.

Podání musí vždy obsahovat: identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, případně adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, bylo-li přiděleno IČ identifikační číslo a dále sídlo, telefon, případně adresa e-mailu); předmět žádosti; datum a podpis

Datové formáty přijímaných dokumentů: dokumenty Microsoft Office, dále dokumenty formátu PDF či JPG

Technické nosiče dat: dokumenty v digitální podobě přijímá škola pouze v přílohách elektronické pošty. Nosiče CD-R, DVD-R, paměťové karty či USB flash disky nebudou přijímány.

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
11.2 Vydané právní předpisy
Školní řád

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Za vystavení stejnopisu / opisu ročníkového vysvědčení či duplikát dokladu o ukončení vzdělávání je účtováno 100,- Kč. V případě zaslání poštou je částka navýšena o dalších 100,- Kč.

Podávání informací je zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádné rozhodnutí nebylo stanoveno.
13.1 Vzory licenčních smluv
V současné době nejsou pro Střední školu logistickou Dalovice, příspěvkovou organizaci poskytnuty žádné výhradní licence.
13.2 Výhradní licence
-
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 Výroční zprávy za uplynulé 3 roky jsou uloženy v části Tiskopisy a dokumenty školy.

  Finanční plán - přehled:

Podklady pro přípravu rozpočtu KK na rok 2023 a plán výdajů na léta 2024-2027

 Veřejné zakázky:

Kalendář akcí - hide

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Volné pracovní místo - učitel/ka odborných předmětů a OV
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4