Dnes je

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Školská rada

Školská rada

 Členové školské rady:

příjmení a jméno pracovní pozice
Chylo Jan, Ing. - předseda ŠR SŠ logistická Dalovice, učitel
Düringerová Jana, Ing. SŠ logistická Dalovice, zástupkyně ředitele
Matuchová Michaela, Mgr. WITTE Automotive Nejdek, spol. s r. o.
Pádrová Martina, Ing. ept connector s.r.o.
Zelinková Barbora žákyně 3. ročníku oboru PED
Kratochvíl Tomáš žák 3. ročníku oboru LSF


Do školské rady v žákovské kurii byli ve školním roce 2019-2020 zvoleni:

 1. ZELINKOVÁ Ludmila, žákyně 3. ročníku oboru PED
 2. KRATOCHVÍL Tomáš, žák 3. ročníku oboru LSF

 V Dalovicích, dne 26.11.2019

 Mgr. Vlastimír Sunek

 ředitel školy

 

Školská rada se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Je to orgán školy, který umožňuje rodičům či zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává volební řád. Ředitel školy zajišťuje v souladu s volebním řádem uskutečnění voleb do Školské rady. Funkční období členů je 3 roky.

Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí rodiče či zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a zbylou třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem nemůže být ředitel školy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává její předseda (první zasedání svolává ředitel školy). Zasedání se musí účastnit ředitel nebo jím pověřený zástupce.

 

Úkoly a pravomoci školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje Školní řád,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli či orgánům státní správy.

 

Kalendář akcí - hide

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 1.4. - 5.4.2021
2
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 1.4. - 5.4.2021
3
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 1.4. - 5.4.2021
4
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 1.4. - 5.4.2021
5
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 1.4. - 5.4.2021
6 7 8 9 10 11
12 13 14
Pozvánky k přijímacímu řízení - odesíláme ve středu 14. 4. 2021
NAVRHNI PROJEKT - CELOSTÁTNÍ KOLO
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2