Dnes je

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Školská rada

Školská rada

Ve školním roce 2018-2019 jsou tito členové ŠR:

Předseda: Bc. Jan Chylo, MBA.                                                                                                      Členové: Ing. Jana Düringerová, Ing. Martina Pádrová, Mgr. Michaela Matuchová, Barbora Fiderová, Aleš Klement

 

Školní rok 2017 - 2018:

Do školské rady v žákovské kurii byli zvoleni:

 1. FIDEROVÁ Barbora, žákyně 3. ročníku oboru LSF
 2. KLEMENT Aleš, žák 3. ročníku oboru PED

Do školské rady v pedagogické kurii byli zvoleni:

 1. BECHIŇSKÝ Václav, Ing., předseda předmětové komise odborných předmětů
 2. DÜRINGEROVÁ Jana, Ing., zástupkyně ředitele školy

Do školské rady byli jmenováni Radou KK:

 1. MATUCHOVÁ Michaela, Mgr., Witte Automotive Nejdek, spol. s r. o.
 2. PÁDROVÁ Martina, Ing., ept connector s.r.o.

 

V Dalovicích, dne 8.12.2017

 Mgr. Vlastimír Sunek

 ředitel školy

 

Školská rada se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Je to orgán školy, který umožňuje rodičům či zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává volební řád. Ředitel školy zajišťuje v souladu s volebním řádem uskutečnění voleb do Školské rady. Funkční období členů je 3 roky.

Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí rodiče či zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a zbylou třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem nemůže být ředitel školy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává její předseda (první zasedání svolává ředitel školy). Zasedání se musí účastnit ředitel nebo jím pověřený zástupce.

 

Úkoly a pravomoci školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje Školní řád,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli či orgánům státní správy.

 

Členové školské rady:
příjmení a jméno pracovní pozice
   
Düringerová Jana, Ing. SŠ logistická Dalovice, zástupkyně ředitele
Matuchová Michaela, Mgr. WITTE Automotive Nejdek, spol. s r. o.
Pádrová Martina, Ing. ept connector s.r.o.
Fiderová Barbora žákyně 4. ročníku oboru LSF
Klement Aleš žák 4. ročníku oboru PED

 

Kalendář akcí - hide

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1