Dnes je

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Školská rada

Školská rada

Ve školním roce 2019 - 2020 jsou tito členové ŠR:

Předseda: Ing. Jan Chylo, MBA.                                                                                                        Členové: Ing. Jana Düringerová, Ing. Martina Pádrová, Mgr. Michaela Matuchová, Ludmila Zelinková, Tomáš Kratochvíl

 

Školní rok 2019 - 2020:

Do školské rady v žákovské kurii byli zvoleni:

 1. ZELINKOVÁ Ludmila, žákyně 3. ročníku oboru PED
 2. KRATOCHVÍL Tomáš, žák 3. ročníku oboru LSF

 

V Dalovicích, dne 26.11.2019

 Mgr. Vlastimír Sunek

 ředitel školy

 

Školská rada se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Je to orgán školy, který umožňuje rodičům či zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává volební řád. Ředitel školy zajišťuje v souladu s volebním řádem uskutečnění voleb do Školské rady. Funkční období členů je 3 roky.

Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí rodiče či zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a zbylou třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem nemůže být ředitel školy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává její předseda (první zasedání svolává ředitel školy). Zasedání se musí účastnit ředitel nebo jím pověřený zástupce.

 

Úkoly a pravomoci školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje Školní řád,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli či orgánům státní správy.

 

Členové školské rady:
příjmení a jméno pracovní pozice
 Chylo Jan, Ing.  SŠ logistická Dalovice, učitel
Düringerová Jana, Ing. SŠ logistická Dalovice, zástupkyně ředitele
Matuchová Michaela, Mgr. WITTE Automotive Nejdek, spol. s r. o.
Pádrová Martina, Ing. ept connector s.r.o.
Zelinková Barbora žákyně 3. ročníku oboru PED
Kratochvíl Tomáš žák 3. ročníku oboru LSF

 

Kalendář akcí - hide

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. ročníků
7
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. ročníků
8
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. ročníků
9
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. ročníků
10
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. ročníků
11 12
13 14 15 16
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 16.1. (13:00 - 16:00)
Kontrolní zkoušky
17
Kontrolní zkoušky
18
Kontrolní zkoušky
19
Kontrolní zkoušky
20
Kontrolní zkoušky
21
Kontrolní zkoušky
22
Kontrolní zkoušky
23
Uzávěrka klasifikace 1. pololetí
24 25 26
27
Mezinárodní projekt EDISON
Pedagogická rada - 1.pololetí
28
Mezinárodní projekt EDISON
29
Mezinárodní projekt EDISON
30
Den otevřených dveří 30.1.2020 13:00 - 16:00
Mezinárodní projekt EDISON
31
POLOLETNÍ PRÁZDNINY 31.1. 2020
1 2