Dnes je

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči o studium > Přijímací řízení a Dny otevřených dveří

Přijímací řízení

Termín konání jednotné zkoušky pro čtyřleté obory

  • Jednotná přijímací zkouška na střední školy se koná 8. června 2020

  • Případnou neúčast na přijímacích zkouškách je třeba řádně písemně omluvit (např. lékařským potvrzením) do 3 dnů od data konání přijímací zkoušky. Řádně omluvený uchazeč složí zkoušku v náhradním termínu 23. června 2020.
  • Uchazeči konající zkoušku na naší škole obdrží pozvánky (byly odeslány 25. května)

  • Uchazeči konající zkoušku na jiné škole obdrží informační dopis s přiděleným registračním číslem, pod kterým jim budou zveřejněny výsledky.

  • Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny nejpozději 16. června 2020 na informační tabuli u vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy.

  • Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole logistické Dalovice, p. o. potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. v případě shora uvede-ných termínů vyhlášení výsledků do 23. června 2020. Pokud tak neučiní, bude uvolněné místo nabídnuto dalšímu uchazeči dle výsledkové listiny.

  • Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou na adresu uchazečů, resp. jejich zákonných zástupců. Tito uchazeči nemají možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat, ale mají možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí, tj. přijetí na volná místa za uchazeče, kteří zápisový lístek škole neodevzdali.

  • Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
  • Více informací naleznete na webu společnosti CERMAT

 

Výsledky 1. kola oboru Operátor skladování (66-53-H/01)

Tiskopis žádosti o nové rozhodnutí (pouze pro nepřijaté na základě telefonické domluvy se školou)

 

Upozornění: S ohledem na mimořádný stav DOPORUČUJEME před odevzdáním zápisového lístku (přijatí), popř. před podáním žádosti o nové rozhodnutí (nepřijatí) TELEFONICKOU KONZULTACI na tel. čísle 353 224 830. Zároveň Vás žádáme o důkladné zvážení Vaší osobní přítomnosti ve škole při nahlížení do spisu a výše uvedených krocích. Děkujeme.

Stručný přehled o přijímacím řízení v souvislosti se Zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Další informace k tomuto zákonu jsou dostupné na webu MŠMT.

 

Kritéria přijímacího řízení

 

Dokumenty ke stažení 

 

Archiv - Přijímací řízení: 

Kalendář akcí - hide

Po Út St Čt So Ne
1
Společná část maturitní zkoušky
2
Společná část maturitní zkoušky
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5