Dnes je

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

A - B - C - D - E - F - G - H - CHI - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Sunek Vlastimír, Mgr.
 • sunek@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát), mobil +420 739 322 449
 • kancelář ředitele školy, 2. patro
 • Ředitel školy
 • Anglický jazyk (AJ), Informační a komunikační technologie (ICT), Konverzace v anglickém jazyce (KAJ)
sunekv.JPG
Düringerová Jana, Ing.
 • duringerova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát), mobil: +420 724 381 735
 • kancelář zástupkyně ředitele školy, 2. patro
 • Zástupkyně ředitele školy
 • metodik ICT
 • Aplikační software (ApS), Administrativa skladování (As), Dopravní zeměpis (DZ), Ekonomika (E), Firemní logistika (FL), Informační a komunikační technologie (ICT), Logistika a její aplikace (LoA), Logistika a obslužné systémy (LOS), Logistika veřejné správy (Lvs), Praktická cvičení z ekonomiky a podnikání (PCE), Písemná a elektronická komunikace (PEK), Projektový marketing a management (PMM), Spedice, doprava a přepravy (SDP), Základy ekonomické teorie (ZET), Základy logistiky (ZL)
 duringerovaj.JPG
Dvořáková Romana
dvorakovar.JPG
Appeltauerová Martina, Mgr.
 • appeltauerova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 1, přízemí
 • třídní učitelka 3.A
 • Anglický jazyk (AJ), Konverzace v anglickém jazyce (KAJ), Společenská nauka (SN)
appeltauerovam.JPG
Baar Richard, Ing.
 • baar@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 4, 2. patro
 • Metodik ICT
 • Aplikační software (ApS), Administrativa skladování (AS), Informační a komunikační technologie (ICT), Informační systémy v logistice (IS), Matematika (M)
 baarr.JPG
Blažková Berta
 • blazkova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát), mobil +420 776 657 147
 • kancelář ekonomiky a finanční účetní
 • Finanční účetní a hospodářka
 blazkovab.JPG
Brožíková Miloslava, Ing.
 • brozikova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 4, 2. patro
 • Výchovný a kariérový poradce
 • Informační a komunikační technologie (ICT), Management a marketing (MM), Praktická cvičení z ekonomiky a podnikání (PCE), Praktické činnosti (PČ),  Písemná a elektronická komunikace (PEK), Projektový marketing a management (PMM), Právní prostředí v ČR a EU (PP), Základy ekonomické teorie (ZET), Základy účetnictví (ZÚ)
 brozikovam.JPG
Dudáková Dana
 • dudakova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 2, 2. patro
 • Vedoucí učitelka praktického vyučování
 • Finanční služby (FS), Odborný výcvik (OV), Přeprava dodání zboží (PD)
dudakovad.JPG 
Farská Ivana
 • farska@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830, mobil: +420 736 514 091
 • kancelář personální oddělení a asistent ředitele, 2. patro
 • samostatná administrativní pracovnice, personalistka a mzdová účetní, sekretariát
 farskai.JPG
Fukárková Martina, Mgr.
 • fukarkova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 2, 2. patro
 • Předseda předmětové komise PK 1
 • Anglický jazyk (AJ), Konverzace v anglickém jazyce (KAJ), Tělesná výchova (TV)
 Fukárková Martina, Mgr.
Geňo Petra, Mgr.
 • geno@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 3, 2. patro
 • třídní učitelka 1.A
 • Konverzace v německém jazyce (KAN), Německý jazyk (NJ), Písemná a elektronická komunikace (PEK)
genop.JPG
Horáková Ivana, Mgr.
 • horakova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 1, přízemí
 • Administrativa skladování (AS), Matematika (M), Písemná a elektronická komunikace (PEK), Tělesná výchova (TV) 
 horakovai.JPG
Hromková Kateřina, Mgr.
 • hromkova@logistickaskola.cz 
 • (dříve schatzova@logistickaskola.cz)
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 1, přízemí
 • třídní učitelka 4.Z
 • Český jazyk (ČJ), Český jazyk a literatura (ČJL), Dějepis (D), Literatura a ostatní druhy umění (Li), Literární a estetická výchova (LV), Společenská nauka (SN)
 schatzovak.JPG
Chylo Jan, Ing.
 • chylo@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 4, 2. patro
 • třídní učitel 3.OS
 • Speciální pedagog
 • Anglický jazyk (AJ), Ekonomika (E), Firemní logistika (FL), Logistika a obslužné systémy (LOS), Logistika skladování (LS), Logistika veřejné správy (LVS), Praktické činnosti (PČ), Písemná a elektronická komunikace (PEK), Společenská nauka (SN), Technologie skladování (TS), Zbožíznalství (Zb), Základy ekonomické teorie (ZET), Základy logistiky (ZL), Základy účetnictví (ZÚ)
chyloj.JPG
Janovičová Věra, Mgr.
 • janovicova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 2, 2. patro
 • třídní učitelka 2.OS
 • Metodik prevence
 • Dopravní zeměpis (DZ), Logistika cestovního ruchu (LCR), Obchodní psychologie (OP), Společenská nauka (SN), Tělesná výchova (TV)
 janovicovav.JPG
Juráčková Zuzana, Mgr.
 • jurackova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 2, 2. patro
 • třídní učitelka 3.Z
 • Vedoucí školního Ekotýmu
 • Matematika (M), Matematický seminář (MS), Základy přírodních věd (ZPV)
 jurackovaz.JPG
Kaksová Zdenka
 • kaksova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 3, 2. patro
 • Finanční služby (FS), Odborný výcvik (OV), Praktické činnosti (PČ)
 kaksovaz.JPG
Katriňáková Květa, Ing.
 • katrinakova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 4, 2. patro
 • Dopravní zeměpis (DZ), Logistika skladování (LS), Praktické činnosti (Pč), Právní prostředí v ČR a EU (PP), Spedice, doprava a přepravy (SDP), Technologie skladování (TS), Účetnictví EBC*L (Ú - EBC*L), Základy logistiky (ZL), Zbožíznalství (Zb)
nevyfoceno.jpg 
Kovardinská Andrea, Ing.
 • kovardinska@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 4, 2. patro
 • Předseda předmětové komise PK 2
 • třídní učitelka 2.A
 • Tisková mluvčí školy, správkyně školního facebooku
 • Administrativa skladování (AS), Finanční služby (Fs), logistika a její aplikace (LoA), Logistika a obslužné systémy (LOS), Přeprava a dodání zboží (PD), Písemná a elektronická komunikace (PEK), Projektový marketing a management (PMM), Právní prostředí v ČR a EU (PP), Společenská nauka (SN), Základy ekonomické teorie (ZET), Základy logistiky (ZL)
 kovardinskaa.JPG
Krůtová Iva, Mgr.
 • krutova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 1, přízemí
 • Tělesná výchova (TV), Základy přírodních věd (ZPV) 
 Krůtová Iva, Mgr.
Kurfürstová Lucie, Ing.
nevyfoceno.jpg 
Polinský Jan, Mgr.
 • polinsky@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 1, přízemí
 • třídní učitel 4.A
 • Český jazyk (ČJ), Český jazyk a literatura (ČJL), Dějepis (D), Literatura a ostatní druhy umění (Li), Literární a estetická výchova (LV), Společenská nauka (SN)
polinskyj.JPG 
Procházková Jiřina, Ing.
 • prochazkova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 4, 2. patro
 • třídní učitelka 1.OS
 • Ekonomika podniku EBC*L (EP - EBC*L), Ekonomika podniku (EP), Management a marketing EBC*L (MM - EBC*L), Praktická cvičení v ekonomice EBC*L (CE - EBC*L), Praktická cvičení z ekonomiky a podnikání (PCE), Praktické činnosti EBC*L (PČ - EBC*L), Praktické činnosti (PČ), Přeprava a dodání zboží (PD),  Projektový marketing a management (PMM), Účetnictví EBC*L (Ú - EBC*L), Účetnictví (Ú), Zbožíznalství (Zb), Základy ekonomické teorie (ZET), Základy účetnictví (ZÚ)
 prochazkovaj.JPG
Sodomková Kristina, Mgr.
 • sodomkova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 3, 2. patro
 • třídní učitelka 1.Z
 • Konverzace v německém jazyce (KNJ), Německý jazyk (NJ)
 sodomkovak.JPG
Svobodová Marcela, Mgr.
 • svobodova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 3, 2. patro
 • Německý jazyk (NJ), Ruský jazyk (RJ), Společenská nauka (SN)
svobodovam.JPG 
Trnka Pavel, Mgr.
 • trnka@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 2, 2. patro
 • třídní učitel 2.Z
 • Anglický jazyk (AJ), Konverzace v anglickém jazyce (KAJ), Společenská nauka (SN), Tělesná výchova (TV)
trnkap.JPG 
Vaculík Petr
 vaculikp.JPG
Zicha Vladimír, Mgr.
 • zicha@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 2, 2. patro
 • Informační a komunikační technologie (ICT), Matematika (M), Matematický seminář (MS)
 zichav.JPG

 

Kalendář akcí - hide

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6