Dnes je

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o škole > Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

A - B - C - D - E - F - G - H - CHI - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Sunek Vlastimír, Mgr.
 • sunek@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát), mobil +420 739 322 449
 • kancelář ředitele školy, 2. patro
 • Ředitel školy
 • Anglický jazyk (AJ), Informační a komunikační technologie (ICT), Konverzace v anglickém jazyce (KAJ)
sunekv.JPG

Düringerová Jana, Ing.

 • duringerova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • kancelář zástupkyně ředitele školy, 2. patro
 • Zástupkyně ředitele školy
 • metodik ICT
 • Aplikační software (ApS), Administrativa skladování (As), Dopravní zeměpis (DZ), Ekonomika (E), Firemní logistika (FL), Informační a komunikační technologie (ICT), Logistika a její aplikace (LoA), Logistika a obslužné systémy (LOS), Logistika veřejné správy (Lvs), Praktická cvičení z ekonomiky a podnikání (PCE), Písemná a elektronická komunikace (PEK), Projektový marketing a management (PMM), Spedice, doprava a přepravy (SDP), Základy ekonomické teorie (ZET), Základy logistiky (ZL)
 duringerovaj.JPG

Dvořáková Romana

dvorakovar.JPG
Appeltauerová Martina, Mgr.
 • appeltauerova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 1, přízemí
 • třídní učitelka 3.A
 • Anglický jazyk (AJ), Konverzace v anglickém jazyce (KAJ), Společenská nauka (SN)
appeltauerovam.JPG
Baar Richard, Ing.
 • baar@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 4, 2. patro
 • Metodik ICT
 • Aplikační software (ApS), Administrativa skladování (AS), Informační a komunikační technologie (ICT), Informační systémy v logistice (IS), Matematika (M)
 baarr.JPG
Blažková Berta
 • blazkova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát), mobil +420 776 657 147
 • kancelář ekonomiky a finanční účetní
 • Finanční účetní a hospodářka
 blazkovab.JPG
Brožíková Miloslava, Ing.
 • brozikova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 4, 2. patro
 • Výchovný a kariérový poradce
 • Informační a komunikační technologie (ICT), Management a marketing (MM), Praktická cvičení z ekonomiky a podnikání (PCE), Praktické činnosti (PČ),  Písemná a elektronická komunikace (PEK), Projektový marketing a management (PMM), Právní prostředí v ČR a EU (PP), Základy ekonomické teorie (ZET), Základy účetnictví (ZÚ)
 brozikovam.JPG
Dudáková Dana
 • dudakova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 2, 2. patro
 • Vedoucí učitelka praktického vyučování
 • Finanční služby (FS), Odborný výcvik (OV), Přeprava dodání zboží (PD)
dudakovad.JPG 
Farská Ivana
 • farska@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830, mobil: +420 736 514 091
 • kancelář personální oddělení a asistent ředitele, 2. patro
 • samostatná administrativní pracovnice, personalistka a mzdová účetní, sekretariát
 farskai.JPG
Fukárková Martina, Mgr.
 • fukarkova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 2, 2. patro
 • Předseda předmětové komise PK 1
 • Anglický jazyk (AJ), Konverzace v anglickém jazyce (KAJ), Tělesná výchova (TV)
 Fukárková Martina, Mgr.
Geňo Petra, Mgr.
 • geno@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 3, 2. patro
 • třídní učitelka 1.A
 • Konverzace v německém jazyce (KAN), Německý jazyk (NJ), Písemná a elektronická komunikace (PEK)
genop.JPG
Horáková Ivana, Mgr.
 • horakova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 1, přízemí
 • Administrativa skladování (AS), Matematika (M), Písemná a elektronická komunikace (PEK), Tělesná výchova (TV) 
 horakovai.JPG
Hromková Kateřina, Mgr.
 • hromkova@logistickaskola.cz 
 • (dříve schatzova@logistickaskola.cz)
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 1, přízemí
 • třídní učitelka 4.Z
 • Český jazyk (ČJ), Český jazyk a literatura (ČJL), Dějepis (D), Literatura a ostatní druhy umění (Li), Literární a estetická výchova (LV), Společenská nauka (SN)
 schatzovak.JPG

Chylo Jan, Ing.

 • chylo@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 4, 2. patro
 • třídní učitel 3.OS
 • Speciální pedagog
 • Anglický jazyk (AJ), Ekonomika (E), Firemní logistika (FL), Logistika a obslužné systémy (LOS), Logistika skladování (LS), Logistika veřejné správy (LVS), Praktické činnosti (PČ), Písemná a elektronická komunikace (PEK), Společenská nauka (SN), Technologie skladování (TS), Zbožíznalství (Zb), Základy ekonomické teorie (ZET), Základy logistiky (ZL), Základy účetnictví (ZÚ)
chyloj.JPG
Janovičová Věra, Mgr.
 • janovicova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 2, 2. patro
 • třídní učitelka 2.OS
 • Metodik prevence
 • Dopravní zeměpis (DZ), Logistika cestovního ruchu (LCR), Obchodní psychologie (OP), Společenská nauka (SN), Tělesná výchova (TV)
 janovicovav.JPG
Juráčková Zuzana, Mgr.
 • jurackova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 2, 2. patro
 • třídní učitelka 3.Z
 • Vedoucí školního Ekotýmu
 • Matematika (M), Matematický seminář (MS), Základy přírodních věd (ZPV)
 jurackovaz.JPG
Kaksová Zdenka
 • kaksova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 3, 2. patro
 • Finanční služby (FS), Odborný výcvik (OV), Praktické činnosti (PČ)
 kaksovaz.JPG
Katriňáková Květa, Ing.
 • katrinakova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 4, 2. patro
 • Dopravní zeměpis (DZ), Logistika skladování (LS), Praktické činnosti (Pč), Právní prostředí v ČR a EU (PP), Spedice, doprava a přepravy (SDP), Technologie skladování (TS), Účetnictví EBC*L (Ú - EBC*L), Základy logistiky (ZL), Zbožíznalství (Zb)
 
Kovardinská Andrea, Ing.
 • kovardinska@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 4, 2. patro
 • Předseda předmětové komise PK 2
 • třídní učitelka 2.A
 • Tisková mluvčí školy, správkyně školního facebooku
 • Administrativa skladování (AS), Finanční služby (Fs), logistika a její aplikace (LoA), Logistika a obslužné systémy (LOS), Přeprava a dodání zboží (PD), Písemná a elektronická komunikace (PEK), Projektový marketing a management (PMM), Právní prostředí v ČR a EU (PP), Společenská nauka (SN), Základy ekonomické teorie (ZET), Základy logistiky (ZL)
 kovardinskaa.JPG
Krůtová Iva, Mgr.
 • krutova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 1, přízemí
 • Tělesná výchova (TV), Základy přírodních věd (ZPV) 
 Krůtová Iva, Mgr.
Kurfürstová Lucie, Ing.
 
Polinský Jan, Bc.
 • polinsky@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 1, přízemí
 • třídní učitel 4.A
 • Český jazyk (ČJ), Český jazyk a literatura (ČJL), Dějepis (D), Literatura a ostatní druhy umění (Li), Literární a estetická výchova (LV), Společenská nauka (SN)
polinskyj.JPG 
Procházková Jiřina, Ing.
 • prochazkova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 4, 2. patro
 • třídní učitelka 1.OS
 • Ekonomika podniku EBC*L (EP - EBC*L), Ekonomika podniku (EP), Management a marketing EBC*L (MM - EBC*L), Praktická cvičení v ekonomice EBC*L (CE - EBC*L), Praktická cvičení z ekonomiky a podnikání (PCE), Praktické činnosti EBC*L (PČ - EBC*L), Praktické činnosti (PČ), Přeprava a dodání zboží (PD),  Projektový marketing a management (PMM), Účetnictví EBC*L (Ú - EBC*L), Účetnictví (Ú), Zbožíznalství (Zb), Základy ekonomické teorie (ZET), Základy účetnictví (ZÚ)
 prochazkovaj.JPG
Sodomková Kristina, Mgr.
 • sodomkova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 3, 2. patro
 • třídní učitelka 1.Z
 • Konverzace v německém jazyce (KNJ), Německý jazyk (NJ)
 sodomkovak.JPG
Svobodová Marcela, Mgr.
 • svobodova@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 3, 2. patro
 • Německý jazyk (NJ), Ruský jazyk (RJ), Společenská nauka (SN)
svobodovam.JPG 
Trnka Pavel, Mgr.
 • trnka@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 2, 2. patro
 • třídní učitel 2.Z
 • Anglický jazyk (AJ), Konverzace v anglickém jazyce (KAJ), Společenská nauka (SN), Tělesná výchova (TV)
trnkap.JPG 
Vaculík Petr
 vaculikp.JPG
Zicha Vladimír, Mgr.
 • zicha@logistickaskola.cz
 • tel.: +420 353 224 830 (sekretariát)
 • sborovna č. 2, 2. patro
 • Informační a komunikační technologie (ICT), Matematika (M), Matematický seminář (MS)
 zichav.JPG

 

Kalendář akcí - hide

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. ročníků
7
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. ročníků
8
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. ročníků
9
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. ročníků
10
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. ročníků
11 12
13 14 15 16
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 16.1. (13:00 - 16:00)
Kontrolní zkoušky
17
Kontrolní zkoušky
18
Kontrolní zkoušky
19
Kontrolní zkoušky
20
Kontrolní zkoušky
21
Kontrolní zkoušky
22
Kontrolní zkoušky
23
Uzávěrka klasifikace 1. pololetí
24 25 26
27
Mezinárodní projekt EDISON
Pedagogická rada - 1.pololetí
28
Mezinárodní projekt EDISON
29
Mezinárodní projekt EDISON
30
Den otevřených dveří 30.1.2020 13:00 - 16:00
Mezinárodní projekt EDISON
31
POLOLETNÍ PRÁZDNINY 31.1. 2020
1 2